Winterverblijf vleermuizen in flat Groningen

Bij een flat in het centrum van Groningen deden we onderzoek naar aanleiding van aanhoudende overlast door vleermuizen. De flat is in gebruik als winterverblijf door Gewone dwergvleermuizen. Met enige regelmaat vinden de bewoners vleermuizen in het gebouw. Ze vliegen er door de hal en weten ook in appartementen binnen te dringen. Een bijzonder vervelende situatie, voor de bewoners van de flat maar vooral voor de vleermuizen die zichzelf ernstig in de problemen brengen.

Vleermuizen op zoek naar een winterverblijf

Vanaf augustus, zodra de kraamtijd voorbij is en de jongen zijn uitgevlogen gaan vleermuizen op zoek naar een geschikt winterverblijf. gewone dwergvleermuizen hebben een voorkeur voor flats met voldoende invliegopeningen. In augustus en september voeren zij ’s nachts regelmatig verkenningsvluchten uit, iedere kier lijkt interessant. Maar zo’n interessante kier blijkt soms helaas een val te zijn waaruit ze niet kunnen ontsnappen. Omdat vleermuizen in een gebouw geen voedsel kunnen vinden raken de vleermuizen verzwakt.

Áanhoudende problemen bij vleermuisverblijf

De Vleermuiswerkgroep Groningen schiet er regelmatig te hulp. Vrijwilligers halen al jaren dode en verzwakte dieren op uit de flat. De verzwakte dieren worden weer vrijgelaten nadat ze weer op krachten zijn gekomen. In het verleden zijn op advies horren voor de ramen van het gebouw aangebracht in een poging om een einde te maken aan deze onhoudbare situatie. Maar helaas hebben de maatregelen de problemen van de vleermuizen en de overlast in de flat niet voldoende kunnen verhelpen. Vandaar dat wij door de Vleermuiswerkgroep Groningen en Pand Garant zijn gevraagd om een steentje bij te dragen.

Vleermuisonderzoek met thermografie

Met gebruik van thermografie hebben wij eerst het nachtelijke zwermen van de vleermuizen in beeld gebracht. Aan de hand van onze warmtebeelden werd duidelijk waar de vleermuizen de schil van het flatgebouw binnenkomen. Vervolgens hebben we de kozijnen, de binnenzijde van de flat en de liftschacht geïnspecteerd. Tijdens dit onderzoek hebben we een aanzienlijke hoeveelheid kieren en openingen aangetroffen waarlangs de vleermuizen het gebouw binnenkomen.

Gerichte maatregelen om overlast te verhelpen

Een winterverblijf van vleermuizen is wettelijk beschermd en mag dus niet worden verstoord. Het is echter belangrijk dat de overlast door het binnendringen van vleermuizen wordt voorkomen. Dit kan door gericht kierdichting aan de binnenzijde van het gebouw aan te brengen op basis van een deskundig onderzoek. Samen met de Vleermuiswerkgroep Groningen hebben we een advies opgesteld met als doel het verhelpen van overlast en het behoud van het winterverblijf voor de vleermuizen.

Voorbeelden van recent vleermuisonderzoek