Nader onderzoek naar vleermuizen in Groningen, Friesland en Drenthe

Nader onderzoek vleermuizen

Nader onderzoek naar vleermuizen in Groningen, Friesland en Drenthe

Home » Nader onderzoek vleermuizen

Nader onderzoek naar vleermuizen

Wanneer tijdens een eerste quickscan niet kan worden uitgesloten dat er vleermuizen voorkomen bij ruimtelijke ontwikkelingen zoals sloop, nieuwbouw, renovatie en bomenkap dient nader onderzoek naar vleermuizen te worden uitgevoerd. Afhankelijk van de grootte en complexiteit van een plangebied voeren wij een aanvullend vleermuisonderzoek uit met één of met meerdere personen.

Hoe gaat een nader onderzoek naar vleermuizen in zijn werk?

Een nader vleermuisonderzoek voeren wij altijd uit volgens de regels van het meest recente vleermuisprotocol. Hieruit volgt dat wij in de periode waarin vleermuizen actief zijn onder de juiste weersomstandigheden minstens 4 maal een veldbezoek uitvoeren. Ten minste twee van deze veldbezoeken vinden plaats in de kraamperiode (15 mei – 15 juli). Daarnaast voeren we twee veldbezoeken uit in de paartijd (15 augustus – 1 oktober). Tijdens ons onderzoek brengen wij zomerverblijfplaatsen, kraamverblijven, paarverblijfplaatsen, vliegroutes en fouragerende vleermuizen in beeld.

Onderzoeksapparatuur die wij inzetten bij vleermuisonderzoek

Bij ons vleermuisonderzoek maken wij altijd gebruik van de meest moderne onderzoeksapparatuur. Bij onderzoek naar vleermuizen maken we gebruik van verschillende batdetectoren, zoals een Anabat Walkabout met een beeldscherm en opname mogelijkheid en de Elekon Batscanner Stereo. Bovendien maken wij tijdens een veldbezoek altijd gebruik van een lichtgevoelige verrekijker en een geavanceerde warmtebeeldcamera. Zo kunnen we de voorkomende soorten vleermuizen tijdens het onderzoek snel en efficiënt determineren en beperken we het risico van het missen van verblijfplaatsen tot een minimum.

Over ons

De website vleermuis-onderzoek.nl is onderdeel van Energiekeurplus. Wij zijn een onafhankelijk onderzoeksbureau uit Groningen. Sinds 2012 zetten wij ons in voor een veilige, gezonde leefomgeving, natuurbehoud en een duurzame energievoorziening. Wij werken voor woningcorporaties, overheden, ecologische onderzoeksbureau’s, aannemers en particuliere opdrachtgevers. Maak ook gebruik van onze diensten. Wij doen onderzoek naar vleermuizen in Groningen, Friesland en Drenthe.

Wij werken samen met