Lees meer over ons bedrijf en over de website vleermuis-onderzoek.nl

Over ons bedrijf

Lees meer over ons bedrijf

Home » Over ons

Over ons bedrijf

Deze website is een initiatief van Erwin den Hartog, ITC Level 3 gecertificeerd expert in thermografie, vleermuisonderzoeker en oprichter van Energiekeurplus. Een bedrijf gevestigd in de stad Groningen dat zich sinds 20212 inzet voor een veilige, gezonde leefomgeving, natuurbehoud, biodiversiteit en een duurzame energievoorziening. Daarnaast zet Erwin zich in voor de bescherming van vleermuizen als bestuurslid van de Vleermuiswerkgroep Groningen.

Onze specialiteiten

Naast kennis van de ecologie van vleermuizen en natuurwetgeving hebben wij ruim 15 jaar ervaring in gebouwinspecties. Bovendien hebben we hoogwaardige kennis thermografie, bouwfysica en warmteleer. Deze unieke combinatie van kennis en ervaring zetten wij graag in ter bescherming van vleermuizen. Dit doen we ondermeer door vleermuisverblijven op te sporen en te behouden of juist op een zinvolle wijze te compenseren. Hierbij maken wij gebruik van de meest geavanceerde onderzoekstechnieken zoals warmtebeeldcamera’s, warmtebeeld drone, batdetectoren en een akoestische camera.

Vleermuiswerkgroep Groningen

De Vleermuiswerkgroep Groningen zet zich in voor de bescherming van vleermuizen in de provincie Groningen. Daarnaast houdt de vleermuiswerkgroep zich bezig met veldonderzoek, zomertellingen, wintertellingen, onderzoek naar paarverblijven en huisbezoek naar aanleiding van meldingen van overlast of gevaarlijke situaties voor vleermuizen. Ten slotte geeft de Vleermuis Werkgroep Groningen voorlichting in de vorm van lezingen, excursies en advies bij woningrenovatie, schadeherstel en isolatiewerkzaamheden om slachtoffers te voorkomen het verlies van vleermuisverblijven te vermijden.

Over ons werkgebied

Wij doen nader vleermuisonderzoek en quickscans voor woningcorporaties, overheden, ecologische onderzoeksbureau’s, aannemers en particuliere opdrachtgevers. Maak dus ook gebruik van onze diensten, het werkgebied van ons bedrijf bestaat uit de drie noordelijke provincies in Groningen, Friesland en Drenthe.

Wij werken samen met