Watervleermuizen in Midwolda

In Midwolda deden we onderzoek bij een grote beukeboom op het erf van een oude boerderij. Midwolda ligt in het aardbevingsgebied in de provincie Groningen. Veel woningen hebben er aardbevingsschade en moeten worden versterkt. Een collega deed onderzoek in Midwolda naar de aanwezigheid van gebouwbewonende vleermuizen in woningen die vanwege schade versterkt moeten worden. Tijdens dit onderzoek nam ze veel activiteit van vleermuizen waar rond een grote boom, en ze vroeg ons om er eens een kijkje te nemen.

Watervleermuizen

Bij aankomst bij de boom in Midwolda bleek er een kolonie watervleermuizen te verblijven. Watervleermuizen zijn kleine vleermuizen die ’s winters in koele ruimtes, zoals kelders verblijven. In het voorjaar komen de vrouwtjes in kraamkolonies bijeen om hun jongen te krijgen, bij voorkeur in boomholtes. Een kolonie watervleermuizen maakt gebruik van meerdere verblijfplaatsen en verplaatst zich dus regelmatig. Zo’n kraamkolonie kan uit enkele tientallen tot enkele honderden watervleermuizen bestaan. Watervleermuizen zijn zeer lichtschuwe vleermuizen die pas ruim na zonsondergang actief worden, zelfs het licht van de volle maan vinden zij te fel. Tijdens het jagen vliegen ze dicht boven het wateroppervlak op zoek naar insecten, die ze met echolocatie opsporen en vervolgens met hun grote voeten van het wateroppervlak grijpen.

Kraamkolonie watervleermuizen in Midwolda

Om de kolonie watervleermuizen in Midwolda tijdens het donker te kunnen tellen maakten wij gebruik van een warmtebeeldcamera. Thermografie maakt het namelijk mogelijk om vleermuizen in het donker duidelijk te kunnen waarnemen. En dus ook het juiste aantal uitvliegers te kunnen bepalen. Iets dat met het blote oog bijzonder lastig is. Zeker wanneer het gaat om lichtschuwe watervleermuizen die pas ruim na zonsondergang uitvliegen. Uiteindelijk telden we 23 uitvliegende watervleermuizen vanuit de holte achter een ingegroeide tak van de beuk in Midwolda.

Voorbeelden van recent vleermuisonderzoek